Viking 1090 Goliat passager båd (nyt projekt.)


Kommer snart...